DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

Ar-Ge, Teknoloji ve Yenileşim Yönetim DNA‘sını Güçlendiren Özgün Çalışmalar

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

 

28 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Marriott Hotel ' de gerçekleştirilen ödül töreni ile Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim DNA’sını güçlendiren özgün ve seçkin çalışmalar ödüllendirildi.

 

Detaylı bilgiler için...

 

 


Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, 2015 yılında TTGV Yönetim Kurulu Eski Başkanı adına “Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı” başlatılmıştır.

 

“Dr. T. Fikret Yücel Ödül Programı" ile özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek amacıyla, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda;

 

  • Türkiye’deki “Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” veya “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin veya ilgili politikaların geliştirilmesini veya başka bir deyişle DNA’sını güçlendirmeyi ilgilendiren alanlarda araştırma, geliştirme ve yenileşim çalışmaları gerçekleştiren,

  • 40 Yaş altı uzman, araştırmacı ve profesyonellerin yaptıkları özgün ve kapsamlı çalışmalardan her yıl için belirlenecek bir çalışmanın TTGV tarafından ödüllendirilmesi amaçlanmaktadır.


2015 yılı için davet usulü başvuru kabul edilmektedir. Davetler TTGV tarafından yapılacaktır.

Ödül verilmesi uygun bulunan çalışmanın sahibine Dr. T. Fikret Yücel Ödül Heykelciği ile 15.000 TL tutarında nakdi Ödül verilecektir. Nakdi katkının yanında ödül sahibinin çalışmasının yaygınlaşması ve tanıtımı konusunda etkinlikler de TTGV tarafından desteklenecektir.