DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

Ar-Ge, Teknoloji ve Yenileşim Yönetim DNA‘sını Güçlendiren Özgün Çalışmalar

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

KAPSAM

“Ar-Ge Yönetimi”, “Yenileşim Yönetimi”, “Teknoloji Yönetimi” ile “Teknolojinin Ticarileştirilmesi” süreçlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi alanlarında gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalardan her yıl 1 tanesi ödüllendirilecektir.

 

 

HEDEF KİTLE

Ödül programının hedef kitlesi 40 yaş altındaki araştırmacıların doktora veya doçentlik seviyesinde yaptığı çalışmaları ile uzman profesyonellerin bağımsız olarak yürütmekte oldukları benzer düzeydeki çalışmalardır. Çalışmanın odağı Türkiye olduğu sürece yabancıların veya yurtdışında yerleşik Türklerin çalışmaları da değerlendirmeye alınabilecektir.

 

 


BAŞVURU KRİTERLERİ

2015 yılı için davet usulü başvuru alınacaktır. Davetler TTGV tarafından yapılacaktır.

 

 1. Ödül için davet edilen/başvurulan çalışma, ödül temasına uygun olmalıdır.

 2. Ödül için davet edilen/başvurulan çalışma en fazla beş yıl önce başlamış olmalı, değerlendirilebilecek düzeyde olgunlaşmış olmalıdır.

 3. Ödüle aday olan çalışmayı yürüten kişinin ilgili alanda güçlü ve görünür bir referans geçmişi ve aday olunan yıl 40 yaşının altında olmalıdır.

 4. Ödüle aday olan çalışmayı yürüten kişi daha önce benzer türde bir Ödül kazanmamış olmalıdır.

 5. Birden fazla kişinin yer aldığı çalışmalarda yukarıdaki kriterler en az bir kişi için uygulanır. Ödül, çalışma yürütücüsünün kabul edeceği şekilde paylaştırılır.

 6. Ödül kazanan çalışmanın tanıtımı için TTGV’den yukarıda belirtilen ödül dışında ayrıca bir ücret veya hak talep edilemez. Bununla birlikte, çalışma sahibi çalışma çıktılarını başka çalışmalarda kullanmak ve ayrıca yayınlamak konusunda, kazanılan Ödüle referans göstermek kaydıyla serbesttir.

 

SÜREÇ

 1. Ödül başvurusunda bulunacaklar veya davet edilenler belirli bir olgunluğa ulaşmış mevcut çalışmaları için başvurularını doğrudan TTGV’ye yaparlar.

 2. Başvurular, başvuruyu yapan kişinin imzalı takdim yazısı ekinde; başvuru formu, çalışmada yer alan kişilerin ayrıntılı özgeçmişleri, ilgili alanda isim yapmış iki akademisyen veya profesyonelden destek veya referans mektubu ve diğer destekleyici belgelerin sunumuyla yapılır.

 3. TTGV, yapılan başvuruları eksik bilgiler ve genel kapsama uygunluk açısından değerlendirdikten sonra Ödül Değerlendirme Kurulu’na değerlendirilmek üzere sunar.

 4. Ödül Değerlendirme Kurulu, yapacağı değerlendirme ile Ödül almaya hak kazanan çalışmayı belirler.

 5. Ödül kazanan çalışma her yılın Mayıs ayında İstanbul’da yapılacak TTGV Günü etkinliğinde tören ile tanıtılır. Sonuçlar ve ödül töreninin tarihi www.ttgv.org.tr ve http://fyodulu.ttgv.org.tr/tr sayfalarından katılımcılar ve kamuoyuna duyurulur. 

  2015 yılı için Ödül Başvuru Formu, davet edilecek çalışma sahiplerine TTGV tarafından gönderilecektir.


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Dr. T. Fikret Yücel Ödül Değerlendirme Kurulu ödüle aday çalışmaları aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirerek

Jüri Toplantısında ödüle hak kazanan çalışmayı belirler.

 • Çalışmanın çözüm getirdiği problemin önemi

 • Çalışmanın sonuçları

 • Çalışmanın yaygın etkisi

 • Çalışmanın yenilik düzeyi

 • Çalışma yönetimi ve yapılanması

 • Çalışmanın sunumu / anlatım şekli