DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

Ar-Ge, Teknoloji ve Yenileşim Yönetim DNA‘sını Güçlendiren Özgün Çalışmalar

ÖDÜL DEĞERLENDİRME KURULU

2015 Yılı Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Değerlendirme Kurulu*

Esin Güral Argat - Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD Bilgi Toplumu ve İnovasyon Komisyonu Başkanı

Doç. Dr. Cemil Arıkan – Teknopark İstanbul Baş Danışmanı, Eczacıbaşı İnovasyon Merkezi Danışmanı

Prof. Dr. Uğur Çilingiroğlu – Yeditepe Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Enis Erkel – Koç Üniversitesi Ar-Ge’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Danışmanı

Prof. Dr. Aytül Erçil – ISRA VISION VISTEK Teknolojiden Sorumlu Başkanı, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi

* Soyadı sırasına göre yazılmıştır.